Induktorer, spoler, Filterdrossler

Induktans: en innretning som konverterer elektrisk energi til magnetisk energi og lagrer den.

Søk etter underkategori