Batteri Produkter

Et batteri er en innretning som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi ved å holde en kopp eller tank inneholdende en elektrolyttoppløsning og metallelektroder for å frembringe en elektrisk strøm.